Tiến sĩ Đào Anh Quang

www.quang.ac.vn

TỔNG QUAN

Đào Anh Quang đạt học vị Tiến sỹ chuyên ngành Hóa học vật liệu và Hóa lý năm 2015 tại Đại học Khoa học và Kỹ thuật Huazhong (HUST), Trung Quốc. Tốt nghiệp Cử nhân (2006) và Thạc sỹ (2009) tại Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam. Các nghiên cứu khoa học chủ yếu ở trong lĩnh vực vật liệu xúc tác ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường cảm biến sinh học - điện hóa và chuyển hóa năng lượng mặt trời.

MỤC TIÊU

Trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường và công nghệ vật liệu ứng dụng cho kinh tế tuần hoàn. Thông qua các hoạt động khoa học tạo ra những giải pháp đóng góp vào nâng cao năng lực sản xuất cũng như sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp đối tác.

NGHIÊN CỨU

NGHIÊN CỨU CƠ BẢN

Vật liệu cảm biến trong lĩnh vực cảm biến y sinh; Vật liệu xúc tác oxy hóa khử nâng cao.

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

Các quy trình, vật liệu ứng dụng trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường nước, không khí và cải tạo đất.

ĐÀO TẠO

Tháng 7/2022 - Tháng 3/2023

Chương trình bổng DFC (Đan Mạch)

Chuyển đổi xanh: Kinh tế tuần hoàn và môi trường bền vững

Tháng 11/2022 - Tháng 12/2022

The GIZ Green Innovation Centre (GIC - Germany)

Đào tạo giảng viên nguồn về phương pháp phát triển ValueLinks 2.0

Tháng 2/2019 - Tháng 6/2022

Chương trình Hợp tác phát triển CHLB Đức

Đào tạo Giảng viên chuyên ngành Thoát nước và Xử lý nước thải

Tháng 11/2016

Học viện Kỹ thuật Quốc gia KOSEN, Nhật Bản

Chương trình Giáo dục Thiết kế Kỹ thuật trong Hóa học

Tháng 9/2012 - Tháng 5/2015

Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Huazhong, Wuhan, Hubei, Trung Quốc

Tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành Hóa học và Vật lý vật liệu

Người hướng dẫn: Giáo sư, Tiến sĩ Hongfang Liu

Luận án: “Pd–TiO2 and Graphene-based Nanocomposite Thin Film and its Photo-electrochemical Catalysis PerformanceĐỌC

Tháng 9/2007 - Tháng 6/2009

Đại học Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Thạc sĩ giáo dục học, chuyên ngành Phương pháp giảng dạy môn Hóa học

Tháng 9/2002 - Tháng 7/2006

Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Cử nhân sư phạm ngành Hóa học

KINH NGHIỆM

2022nay

Trường Công nghệ, Trường Đại học Duy Tân

Phó trưởng khoa Môi trường và khoa học tự nhiên

Phụ trách nghiên cứu khoa học, dự án và hợp tác nghiên cứu

2022 – nay

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Chuyên gia tư vấn về Chuyển đổi xanh và Kinh tế tuần hoàn. (Bán thời gian)

2021 – 2023

Viện Phát triển Ứng dụng, Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Cán bộ nghiên cứu. (Bán thời gian)

Tiến hành các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật liệu, xúc tác. 

2020 – 2021

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, Việt Nam

Cán bộ nghiên cứu. (Bán thời gian)

Tiến hành các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật liệu, xúc tác.

2021 – 2022

Khoa Công nghệ Hóa - Môi trường, Cao đẳng Công nghiệp Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Trưởng khoa

Quản lý khoa về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trưởng nhóm nghiên cứu. Tiến hành các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực môi trường và vật liệu.

2018 – 2021

Khoa Công nghệ Hóa - Môi trường, Cao đẳng Công nghiệp Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Phó trưởng khoa

Quản lý khoa về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trưởng nhóm nghiên cứu. Tiến hành các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực môi trường và vật liệu.

2016 – 2018

Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Cao đẳng Công nghiệp Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Phó trưởng phòng

Quản lý và lên kế hoạch thực hiện các chương trình đào tạo trong nhà trường.

Quản lý và thực hiện các chương trình tuyển sinh.

2015 – 2016

Khoa Công nghệ Hóa - Môi trường, Cao đẳng Công nghiệp Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giảng viên

Giảng dạy các học phần về hóa học và an toàn lao động.

Thành viên nhóm nghiên cứu.

2011 – 2015

Phòng thí nghiệm trọng điểm cho Hệ thống và Vật liệu pin cỡ lớn, Học viện Hóa học và Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Huazhong, Vũ Hán, Trung Quốc.

Nghiên cứu sinh.

2006 – 2011

Trường THPT Đặng Trần Côn, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giáo viên

Dạy học môn Hóa học.

ĐỀ TÀI,

DỰ ÁN

2017

Biến tính Than vỏ trấu bằng nano kim loại để chế tạo vật liệu hấp phụ tính năng cao áp dụng cho xử lý một số chất độc trong nước thải công nghiệp, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, 2017, đã nghiệm thu.

2017

Chế tạo và nghiên cứu các tính chất điện của vật liệu áp điện định hướng không chứa chì, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - Nafosted, 2017, Đã nghiệm thu.

2020

Nghiên cứu xử lý và chuyển hóa khí Sulfurơ trong khí thải công nghiệp luyện kim thành sản phẩm thương mại , Bộ Công Thương, 2020, Đã nghiệm thu.

CÔNG BỐ KHOA HỌC

QUỐC TẾ SCI

TRONG NƯỚC

NƯỚC NGOÀI

SÁCH

Chapter 4 - Natural gums as a sustainable source for synthesizing copper nanoparticles,

Editor(s): Kamel A. Abd-Elsalam, In Nanobiotechnology for Plant Protection, Copper Nanostructures: Next-Generation of Agrochemicals for Sustainable Agroecosystems, Elsevier, 2022, Pages 81-98, ISBN 9780128238332, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823833-2.00022-2.

KỸ NĂNG

PHẦN MỀM NGHIÊN CỨU

NGHIÊN CỨU

NGÔN NGỮ

Tiếng Anh (B1)

Tiếng Trung (HSK4)

Tiếng mẹ đẻ: Tiếng Việt